Verkeer

De wijk Holzenbosch wordt voor autoverkeer ontsloten via een aansluiting op de Baron van Nagellstraat. De aansluiting wordt vormgegeven als enkelstrooksrotonde. Vanaf de Baron van Nagellstraat loopt een ontsluitingsweg door het plangebied in oostelijke richting (de Holzenboschlaan). Deze weg krijgt een maximumsnelheid van 50 km/uur. In de toekomst wordt deze weg doorgetrokken richting de Zeumerseweg. Hierdoor ontstaat een verbeterde ontsluiting van recreatiegebied Zeumeren. Aan de noordoostzijde van het plan wordt voor autoverkeer aangesloten op de Schoonengweg.

Het gedeelte van de Schoonengweg tussen de Wikselaarseweg en de wijk wordt ingericht als langzaam verkeerroute. Ook is er voor langzaam verkeer een verbinding aanwezig aan de noordwest zijde richting de Wikselaarseweg en aan de westzijde richting de Baron van Nagellstraat. Aan de zuidzijde voorziet het plan in een verbinding voor langzaam verkeer richting de Oude Zeumerseweg.

Met uitzondering van bovengenoemde ontsluitingsweg wordt de woonwijk ingericht als 30 km/uur-zone. De inrichting van de wegen sluit aan bij deze maximumsnelheid, met inachtneming van het dorpse karakter van de wijk. Vanaf de ontsluitingsweg wordt de 30 km/uur-zone middels vijf inprikkers aangesloten.