Duurzaamheid

De wijk Holzenbosch wordt een groene en duurzame wijk waarbij met name veel aandacht is besteed aan de opvang van hemelwater. De wijk vangt het hemelwater zélf op en filtert dit door middel van wadi’s in de bodem. Veel bomen en voldoende ruimte om te spelen maken Holzenbosch tot een fijne wijk om te wonen en te verblijven.

NOM-woningen van Heilijgers

De firma Heilijgers realiseert in de deelwijk Holzenhoef zeven nul-op-de-meter woningen. Maar wat is nou precies zo’n NOM-woning? En nog veel belangrijker: wat zijn nou eigenlijk de voordelen voor de bewoner? Bij een NOM-woning wekt de woning tenminste evenveel energie op als deze nodig heeft voor het verwarmen van het huis, warm tapwater en ‘normaal’ huishoudelijk verbruik. Bij een gemiddeld verbruik staat de energiemeter aan het eind van het jaar op nul. Uiteraard is niet elk huishouden hetzelfde en daarom kan dit zowel positief als negatief afwijken. Dat is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden en het gebruikersgedrag. Kijk voor meer informatie over de NOM-woningen op https://holzenhoef.nl/nul-op-de-meter

BENG-woningen van Woningstichting Barneveld

De sociale huurwoningen van Woningstichting Barneveld worden volgens het BENG-principe (Bijna Energie Neutraal Gebouw) gebouwd. Lees meer in de flyer voor bewoners voor de 6 woningen aan de Oosterkamp in Holzenbrink.